ÅRSMØTE I STRANDBYGDA IL

Postet av Marianne Sveen den 24. Mar 2023

Fra årsmøtet i Strandbygda IL 2022

 Årsmøte for Strandbygda IL ble avholdt tirsdag 25. april og møtet ble gjennomført i henhold til klubbens lovnorm. 

 Lene Faraasen ble valgt som dirigent og Ulf Erik Strand skrev protokollen, Monica Storsveen og Kenneth Langsethagen ble valgt til  å signere protokollen. 

 Årsmøtet gjennomgikk årsmeldingen, årsregnskap, kontrollkomiteens beretning og revisors beretning. I tillegg ble det gjennomført valg. 

 Årsmøtet konkluderte med at vi som klubb har hatt ett aktivt og godt år. Både i forhold til rekruttering og bredde, men også om vi ser på resultatene til våre litt eldre og satsende skiløpere. Klubben har god økonomi og vi gleder oss allerede til en ny sesong!

 Det sittende styret i Strandbygda IL avslutter årsmeldingen med å takke utøvere, trenere, frivillige, dugnadsgrupper, mammaer og pappaer for en flott sesong. Vi har hatt mange gode opplevelser, det er mange lovende skiløpere i gruppene våre og vi ser mange og store smil, enorm idrettsglede, aktive barn og ivrige foreldre. Vi opplever at det er fint å være en del av Strandbyga!

 Nytt styre i Strandbygda IL består av:

Marie Bohman Låte, Ulf Erik Strand, Marius Osvold, Sæming Hagen, Trygve Klingen, Bjørn Erik Lilleøkseth og Lene Faraasen. Monica Storsveen er vår vara. Se forøvrig vår protokoll for oversikt over alle våre tillitsvalgte.

 Ut av styret gikk Kenneth Langsethagen og han ble takket av etter mange år som trener, leder, styremedlem og nestleder i Strandbygda IL. Kenneth har bidratt til mange og gode opplevelser for mange barn og unge i Elverum og Strandbygda. Kenneth har også vært vår rennleder ved KM og Tour de Hedmarken og vi tror at det er en rolle han fortsatt vil bekle. Tusen takk for stor innsats for alle i SIL, så langt, Kenneth!!

 Alle våre gamle og nye tillitsvalgte vil bli presentert på våre nettsider og på sosiale medier fremover! 

 Vedlagt er alle årsmøtedokumentene og er det noe du lurer på er det bare å ta kontakt!

 Protokoll årsmøte 2022 - 2023 - Saksliste årsmøte 2022 - 2023.pdf - Revisjonsberetning Strandbygda Il 2022.pdf - 2022 Forretningsorden.pdf - 2022 Kontrollkomiteens beretning.pdf - Årsregnskap Strandbygda Idrettslag 2022 signert.pdf - Årsmelding 2022 - 2023 Strandbygda Idrettslag signert.pdf

Hilsen oss i styret

v/Lene (styreleder)


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.