Innmelding:

 

For de som ønsker å melde seg inn i Strandbygda IL kan gjøres (via min idrett); https://medlemskap.nif.no/21847 og fyll inn nødvendige opplysninger. Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med Marie Låte på følgende mailadr: marie.late@gmail.com eller telefonnr 412 28 733. 

Medlemskontingent: kr 500,-

Fam.kontingent: kr 250,- pr familiemedlem


Medlemsavgiften gjelder fra 1. januar til 31. desember (og faktureres i januar hvert år)

Nye enkeltmedlemmer blir sendt til vipps for betaling

Fam.kontingent meldes automatisk inn og vil bli fakturert. 

Faktura blir sendt ut fra Buypass.