Innmelding:

Medlemskap

Vi setter stor pris på om du vil støtte Strandbygda IL sin virksomhet og bli medlem hos oss!

Innmelding gjøres direkte via Min idrett via denne  lenk;  https://medlemskap.nif.no/21847 

For medlemskap i 2024 gjelder;

Medlemskontingent: kr 500,-

Familiekontingent: kr 300,- pr familiemedlem (disse må meldes inn samtidig for å bli fakturert familiekontingent)

Medlemsavgiften gjelder fra 1. januar til 31. desember (og faktureres i desember/januar).

Melding om e-faktura  blir sendt ut fra Buypass på e-post. Sjekk gjerne spamfiltret. Selve fakturaen kommer i nettbanken hvis du har aktivert e-faktura. 

NB! Du melder deg selv ut via Min idrett hvis du ikke lenger ønsker å stå som medlem. 

Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med medlemsansvarlig;
Marie B. Låte på marie.late@gmail.com eller mobil 412 28 733.

Medlemsfordeler

Som medlem i Strandbygda IL kan du ta del av en rekke fordeler i tillegg til et godt treningstilbud og et inkluderende treningsmiljø.

Forsikringer/ lisens

Barn yngre enn 13 år dekkes under organisert trening av Norges Idrettsforbund sin idrettsforsikring.

Du kan lese mer om hvem som dekkes og hva forsikringen dekker; https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/drifte-et-idrettslag/okonomi/forsikring/

Barn/ungdommer eldre enn 13 år (gjelder fra dagen barnet/ungdommen blir 13 år) må tegne lisens for å være dekket på organisert trening. Lisensen dekker både renn og trening. Du må samtidig være medlem i Strandbygda IL for at vi skal kunne registrere deg for lisens knyttet til Norges Skiforbund. Ta kontakt med sportslig ansvarlig hvis du har noen spørsmål; Ulf Erik Strand på ulferikstrand@gmail.com.

Du kan lese mer om lisens og hva lisensen dekker her; Skilisens (skiforbundet.no). Det kan også tegnes ut utvidet lisens som har en utvidet dekningsgrad.

Gjensidiges klubbforsikring

Medlemmer i Strandbygda IL er dekket av klubbforsikringen som Strandbygda IL har hos Gjensidige. Du kan lese hvem som dekkes og hva forsikringen dekker i forsikringsvilkåreneForsikringsvilkaer klubbforsikring SIL.pdf

I kortet dekker forsikringen; 

- Møter, turer, leire, stevner, reiser o.l. i troppens / korpsets / klubbens regi, og på direkte reise til og fra.

- Ved organisert frivillig ulønnet arbeid utført av ledere, trenere, oppmenn og andre som arbeider for troppen/korpset/ klubben

Som frivillig og trener anbefaler vi sterkt at du blir medlem i Strandbygda IL slik at du dekkes av vår forsikring når du deltar på våre aktiviteter som f.eks. dugnader – rydding av løyper, Summer camp, karusellrenn m.m. 

Ved spørsmål ta gjerne kontakt med medlemsansvarlig Marie B. Låte på marie.late@gmail.com.