Vår trofaste løypekjører Magne informerer om siste nytt i løypenettet

Preparering av løypene kan foregå til alle døgnets tider.
Vis hensyn - hold avstand til prepareringsmaskiner.
Det kan forekomme stein, kvist og isete partier i løypene.

All ferdsel i løypenettet skjer på eget ansvar !
SPONSER DIESEL TIL VINTERENS SKILØYPER