Styret i SIL 2021-22
 
Navn
Funksjon
Telefon
e-postadresse
Lene Faraasen
 Leder
950 77 636
lenefaraasen@gmail.com
Kenneth Langsethagen
Nestleder
992 47 231
 kgl@sbskog.no
Ulf Erik Strand
Sportslig leder
414 43 651
ulferikstrand@gmail.com
Trygve Klingen
Styremedlem
907 66 785
trygveklingen@hotmail.com
Marius Osvold
Styremedlem
958 25 081  
marius.osvold@gmail.com
Sæming Hagen
Styremedlem
990 95 106
seh@statskog.no
Marie Bohman Låte
Styremedlem
412 28 733
marie.late@gmail.com
Monica Storsveen
Styremedlem414 56 028
ms@inghall.no
Carina SveenAktives representant

carina.sveen@hotmail.comArrangementer

Ingen fremtidige arrangementer ble funnet.