Strandbygda IL - Ski
Leder:Lene Faraasen
Besøksadresse:Ingeborg Torstejnsons veg 14, 2407 Elverum
Bankkonto:1822 47 01523
Telefon:950 77 636
E-post:

lenefaraasen@gmail.com

Hjemmeside:http://www.strandbygda.no