Styret i SIL 2019-20
 
Navn
Funksjon
Telefon
e-postadresse
Lene Faraasen
 Leder
 950 77 636
lenefaraasen@gmail.com
Kenneth Langsethagen
Nestleder
992 47 231
 kgl@sbskog.no
Ulf Erik Strand
Sportslig leder
414 43 651
ulferikstrand@gmail.com
Anita Østerhagen 
Styremedlem
414 75 604 
anita-oesterhagen@hotmail.com
Marius Osvold 
Styremedlem
958 25 081  
marius.osvold@gmail.com
Sæming Hagen
Styremedlem
990 95 106
seh@statskog.no
Marie Bohman Låte
Styremedlem
412 28 733 
marie.late@gmail.com
Monica Storsveen
Varmamedlem
414 56 028
ms@inghall.no
Even Lindaas
Aktives representant

even.lindaas123@gmail.comArrangementer

Ingen fremtidige arrangementer ble funnet.
Levert av IdrettenOnline