Styret i SIL 2017-18

  
Navn

Funksjon

Telefon

e-postadresse

Lene Faraasen

 Leder

 
 950 77 636

 
lenefaraasen@gmail.com

Kenneth Langsethagen

Nestleder

992 47 231

 kgl@sbskog.no

Ulf Erik Strand

Sportslig leder

414 43 651

ulferikstrand@gmail.com
 
Anita Østerhagen 

Styremedlem

414 75 604 

anita-oesterhagen@hotmail.com

Marius Osvold 

Styremedlem

958 25 081  

marius.osvold@gmail.com
 
Sæming Hagen

Styremedlem

990 95 106

seh@statskog.no

Marie Bohman Låte

Styremedlem

412 28 733 

marie.late@gmail.com

Monica Storsveen

Varmamedlem

414 56 028

ms@inghall.no

Even Lindaas

Aktives representanteven.lindaas123@gmail.comArrangementer

Ingen fremtidige arrangementer ble funnet.
Levert av IdrettenOnline